PrimCareIT

PrimCareIT

Senstant visuomenei, sveikatos priežiūros sistema susiduria su naujais iššūkiais: pirminės sveikatos priežiūros paslaugų poreikis didėja, sveikatos priežiūros specialistai sensta, jaunesni gydytojai dažnai nenori persikelti gyventi ir dirbti nutolusiuose regionuose. Todėl atokiuose regionuose ilgainiui ima trūkti sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių specialistų.

Siekiant pažaboti augantį gydytojų poreikį atokiuose regionuose, 2012 m. sausio mėn. buvo pradėtas Baltijos jūros regiono 2007-2013 m. programos projektas „PrimCareIT - sveikatos priežiūros specialistų profesinės izoliacijos bei migracijos iš atokių regionų sumažinimas panaudojant telekonsultacijomis bei nuotoliniu mokymu pagrįstus sprendimus".

Projekto tikslai

Pagrindinis projekto PrimCareIT tikslas yra pagerinti pirminę sveikatos priežiūrą nutolusiuose regionuose, pasitelkiant telekonsultacijų ir nuotolinio mokymo sistemas. Tokiu būdu siekiama sumažinti sveikatos priežiūros specialistų profesinę izoliaciją bei migraciją, pagerinti pirminės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą atokiuose Baltijos jūros šalių regionuose.

Projekto uždaviniai

 • Įvertinti šalių-partnerių poreikį bei galimybes taikyti telekonsultacijas ir nuotolinį mokymą, siekiant sumažinti sveikatos priežiūros specialistų profesinę izoliaciją atokiuose regionuose,
 • Nustatyti esamas kliūtis, kurios ribotų telekonsultacijų ir nuotolinio mokymo sistemų įgyvendinimą Baltijos jūros regiono šalyse,
 • Sukurti ir įgyvendinti bandomąsias telekonsultacijų ir nuotolinio mokymo sistemas, skirtas taikyti pirminėje sveikatos priežiūroje,
 • Įdiegti nuotolinio mokymosi sistemas kaip pažangų karjeros gebėjimų ugdymo būdą, skirtą tobulintis jauniems sveikatos priežiūros specialistams atokiuose regionuose,
 • Paruošti telekonsultacijų ir nuotolinio mokymo sistemų įdiegimo projekte dalyvaujančiose šalyse planą,
 • Siūlyti daugiašalius strateginius sprendimus, kurie skatintų pirminės sveikatos priežiūros specialistus dirbti nutolusiuose regionuose.

Poreikiai ir strategijos

Siekiama įvertinti nutolusiuose regionuose dirbančių bendrosios praktikos gydytojų profesinės izoliacijos įtaką darbo vietos bei sąlygų patrauklumui Baltijos jūros regiono šalyse.

Rezultatai

 • Daugiašalė literatūros apžvalga
 • Ekspertų interviu bei išvadų ataskaita
 • Tikslinių grupių ir strateginių komitetų veiklos ataskaita
 • Integruota daugiašalė strategija

Telekonsultacijos

Projekto partneriai, pasitelkdami telekonsultacijų metodu, ieškos būdų, kaip sumažinti atokiuose regionuose dirbančių bendrosios praktikos gydytojų profesinę izoliaciją. Tai bus atliekama kuriant, išbandant bei įgyvendinat telekonsultacijomis grįstus sprendinius.

Bandomieji telekonsultacijų tyrimai

 • Esamos padėties įvertinimas, literatūros apžvalga, poreikio bei teisinių aspektų įvertinimas,
 • 7 bandomieji tyrimai,
 • Mažiausiai dešimties atokiuose regionuose įsteigtų bendrosios praktikos gydytojų kabinetų aprūpinimas telekonsultacine įranga,
 • Sveikatos priežiūros specialistų aprūpinimas telekonsultacine įranga,
 • Telekonsultacijų tarp bendrosios praktikos slaugytojų, gydytojų bei gydytojų specialistų vykdymas

Nuotolinis mokymas

Nuotolinis mokymas yra vienas iš virtualaus mokymo būdų. Siekiama, kad šis būdas būtų įtrauktas į jau taikomas sveikatos priežiūros eMokymo programas. Nuotolinio mokymo tvarka turėtų būti peržiūrėta, esant reikalui - sukurta bei išbandyta. Siekiant skatinti nuotolinį mokymą atokiuose regionuose, vadove bus išspausdinti geros nuotolinio mokymo praktikos pavyzdžiai.

Bandomieji nuotolinio mokymo tyrimai

 • Esamos padėties įvertinimas, literatūros apžvalga, poreikio bei teisinių aspektų įvertinimas,
 • 5 bandomieji tyrimai,
 • Mažiausiai dešimties atokiuose regionuose įsteigtų bendrosios praktikos gydytojų kabinetų, kuriuose dirba jauni specialistai, aprūpinimas nuotolinio mokymo įranga,
 • Sveikatos priežiūros specialistų aprūpinimas nuotolinio mokymo įranga,
 • Nuotolinio mokymo vykdymas

Regioniniai partneriai